Psikiyatri

Psikiyatri, zihinsel sağlık ve hastalıklarının teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgili bir tıp dalıdır. Psikiyatri, hastanın zihinsel ve duygusal durumlarının değerlendirilmesi, anksiyete bozuklukları, depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, çocuklarda davranış bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisi ve iyileştirilmesi için ilaç tedavileri ve psikoterapi kullanır. Kişinin bilişsel, davranışsal, sosyal ve duygusal işlevselliklerini de değerlendirerek, hastalığına uygun bir tedavi yöntemi belirler. Psikiyatristler, bireysel tedavilerin yanı sıra aile, çift, grup terapiler ve danışmanlık hizmetleri de sunabilirler. Hastalığın teşhisi, çağdaş teknolojiden faydalanarak belirli testlerin kullanımını da içerir. Psikiyatri sürekli olarak gelişen bir tıp dalıdır ve tedavi yöntemleri, tedavi edilebilen hastalıklar ve uygulama prensipleri, tecrübeler ve bilimsel araştırmalarla güncellenir.

  • Stres ve Stresle Baş Etme
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantı , Zorlantı Bozukluğu)
  • Kaygı Bozuklukları
  • Uyku ve Yemek Bozuklukları
  • Panik Atak
  • Öfke ve Öfke Kontrol Bozukluğu
  • Sosyal Fobi , Basit Fobiler
  • Psikolojik Nedenli Bedensel Sorunlar
  • Depresyon (Ruhsal Çökkünlük)
  • Psikolojik Nedenli Baş Ağrıları

Psikoteknik Raporlarınız Merkezimizde onaylanmaktadır.

Psikoteknik belgesi, bir kişinin belirli bir göreve uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir belgedir. Bu belge, genellikle bir kişinin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, karakter özelliklerini, dikkat ve odaklanma becerilerini değerlendirmek için yapılan bir test sonucunu içerir. Psikoteknik testler, özellikle işe alım süreçlerinde ve bazı özel mesleklerde kullanılır.

Psikoteknik belgesi almak için genellikle belirli bir iş veya meslek için gereken özellikleri değerlendiren bir testi geçmek gereklidir. Bu testler, sürücüler, pilotlar, güvenlik görevlileri gibi belirli meslek gruplarında sıklıkla kullanılır. Test sonuçları, adayın belirli bir görevi yerine getirme yeteneği ve uygunluğu hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

Psikoteknik belgesi alma süreci ve test içeriği sektörlere ve meslek gruplarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir psikoteknik belgesi almak istiyorsanız, ilgili sektör  kuralları ve gereksinimleri öğrenmek önemlidir. Psikoteknik raporlarının onaylanması için sürücülerin psikoteknik raporunu aldıktan sonra bu raporu Psikiyatri Uzmanına onaylatması gerekmektedir. Bu onay tamamlanmadığı sürece psikoteknik raporunun üzerinde bir “onay bekliyor” yazısı yer alır. Merkezimiz bu konuda size rehberlik etmektedir.

Uzm. Dr. Nermin TUNCEL